Po stopách krest’anskej skúsenosti a iné spisy

Po stopách kresťanskej skúsenosti a iné spisy

Luigi GiussaniLÚČ, Bratislava 1990
Páginas: 152


Luigi Giussani sa narodil v talianskom Desio 15. októbra 1922. Na kňazstvo sa pripravoval v seminári v Miláne, potom študoval teológiu na teologickej fakulte vo Venegone, kde neskôr aj sám prednášal.
V päťdesiatych rokoch zanechal však túto činnosť, aby sa mohol venovať šíreniu kresťanstva medzi študentami stredných škôl. A práve tu sa z jeho podnetu zrodilo študentské hnutie, ktoré je dnes rozšírené už vo všetkých spoločenských vrastvách v Taliansku i v mnohých krajinách sveta, medzi iným aj u nás na Slovensku. Toto hnutie dostalo pomenovanie Comunione e Liberazione – Spoločenstvo a oslobodenie.
Luigi Giussani v súčasnosti vyučuje úvod do teológie na Katolíckej univerzite Božského Srdca v Miláne a je aj naďalej duchovným vodcom hnutia.